Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2014

sensi
4467 cc54 390
Reposted fromretaliate retaliate viaIriss Iriss
sensi
  Życie bywa gówniane, że się tak wyrażę.
— Christina Baker-Kline - Sieroce pociągi
Reposted fromIriss Iriss
sensi
3480 e591 390
Reposted fromIriss Iriss
sensi
9416 e353 390
Reposted fromnayantara nayantara viadzony dzony
sensi

Moje myśli opiekują się Tobą.
Niezależnie czy bez Twojej, czy za Twoją zgodą.

 

— Edward Stachura
Reposted fromtinks tinks viaflyingheart flyingheart
sensi
Człowiek nie może ciężej ukarać człowieka, jak go karze zamknąwszy przed nim serce.
— KORNEL MAKUSZYŃSKI "Awantura o Basię"
Reposted fromcollarbones collarbones viaflyingheart flyingheart
sensi

September 07 2014

sensi
sensi
0635 f2e1 390
Reposted fromelfu88 elfu88 viakrainakredek krainakredek
sensi
sensi
sensi
niepohamowane
Reposted fromfallendebil fallendebil viakrainakredek krainakredek
sensi
0964 5aa5 390
Reposted fromretaliate retaliate vialechocolate lechocolate
sensi
5403 cfcc
Reposted fromkaiee kaiee viasnowynightwalks snowynightwalks
sensi
5551 825f 390
sensi
Przyjdzie taka chwila, gdy stwierdzisz, że wszystko się skończyło. To właśnie będzie początek.
— Louis Dearborn L'Amour
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaadriannak adriannak
sensi

September 05 2014

sensi
5450 c5b7 390
Reposted fromcrayoncat crayoncat viablack-rabbit black-rabbit
sensi
5354 3ba2 390
sensi
5274 3e0e 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl